brigitte karelsohn

contemporary mudilased / contemporary lapsed

õige_FF '20_13_WEB.jpg

Tantsimine on aastate vältel saanud osaks minu igapäevasest elust, vaatamata sellele, et alustasin võrdlemisi hilja - 19 aastaselt. Samas on minu tantsimisele tugeva põhja andnud ilu- ja rühmvõimlemine, millega tegelesin ja võistlesin intensiivselt vanuses 4-17 eluaastat. Minu koduseim ja tehniliselt tugevaim tantsustiil on lüüriline jazz, kuid aastate vältel olen ennast laialdaselt arendanud erinevates tundides ja töötubades nii Eestis kui ka välismaal. Aina olulisemaks on minu jaoks saanud erinevate tantsustiilide valdamine. Õpetajana sõltub minu tunni sisu suuresti sihtrühma taustast ja vanusest. Minu jaoks on oluline, et tantsutund pakuks naudingut, aga seejuures ka väljakutset. Lisaks loovuse ja emotsionaalse väljenduslikkuse arendamisele on tähtis arendada ka tantsijate tehnilist baasi, mis lisab nii esteetikat kui ka turvalisust liikumisele.


Mudilaste ja laste tunnid on mitmekülgse sisuga, kusjuures oluline on tugeva baasi loomine, et edaspidi oleks võimalik end soovitud suunas edasi arendada. Tunnid ehitan üles selliselt, et lisaks koreograafia õppimisele oleks nendesse põimitud ka üldkehaline ettevalmistus, tehnika, rütmi- ja ruumitaju ning grupitunnetuse harjutused. Laste ja mudilaste tundide puhul on minu silmis eriti oluline ka turvalise ja mugava keskkonna loomine, kus lapsed tunnevad, et nad saavad end vabalt väljendada.


Mudilaste tunnid on vanusele kuni 6 eluaastat ning laste tunnid vanusele 7-10
eluaastat. Mudilaste rühma on vajalik eelregistreerimine vähemalt 24h enne trenni
algust aadressil arved@freeflowstudio.eu.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon