Kui vana oled? Kas sellel on tähtsust? Mitte meie stuudios!
 

Forever young 30+ on mõeldud igas vanuses tantsuhuvilisele. Alustada või jätkata varasemaid tantsuõpinguid pole kunagi hilja. See grupp on mõnus ja turvaline koht proovida seinast seina stiile - iga nädal uus üllatus ja seda parimas seltskonnas! Peale erinevate tantsustiilidele Jenega on lisaks aktiivne soojendus iga tunni alguses ja venitus/lõdvestus iga tunni lõpus Margaritaga.
 

Olete oodatud!


How old are you? Does it really matter? Not in our family!
 

Forever young 30+ is meant for people in all ages who love to dance. To start dancing or continue the study is never too late. This group is cool and safe place to try all different styles in bes team possible! In addition to new style every week with Jene, you will get a active warm up in the beginning and calm down in the end with Margarita.
 

We welcome you!