Tuletants on kunstiliik, mille tänapäevasem versioon arenes välja eelmise sajandi lõpus. See on Flow-art ehk voolukunst. Varasemaid näiteid tuletantsust esineb Polüneesia ja India kultuuridest. Vanasti tantsiti või esitati tuletantsu kas traditsioonilistes või usulistes raamides. Tänapäevane tuletants on inspireeritud võimalikult paljudest erinevatest kunstidest, mida annab segada koos tuletantsuga, nagu võitluskunstid, muusika, fotograafia ja peaaegu kõik erinevad tantsud muuhulgas. Meie tunnis püüame välja tuua seda, mis just sind teeks eriliseks tuletantsijaks. Oodatud on nii algajad, kes pole kordagi tantsinud ega tulega töötanud kui ka need, kes on juba varasema kogemuse saanud tantsus ja tules. Õppetunnis keskendume tööriista käsitlemisoskuse arendamisele, tuleohutus tehnika õppimisele, vabastiili arendamisele tantsus ja koreograafia õppimisele. Muuhulgas saab õpilane õppida oma treeningtööriiste ja tuletööriiste ise valmistama ja nende eest hoolt kandma. Tuletantsuga on siiski tegemist ohtliku alaga. Meie tunnis ei pane me õpilast tulega tansima, kui õpilane seda ei soovi, kuid ainult soovist ei piisa, et elavat tuld kätte saada.


Modern firedancing is an artform, that mainly developed during the 90-s. It is a Flow-Art. Earlier examples of firedancing are from traditional and religious settings. Before modern firedancing, it was mostly seen in Polynesian and Indian cultures. Today's fire dancers take inspiration from different artforms, that mix well with the fire element like martial arts, music, photography and almost any dance style among other things. In our lessons, we try to bring out, what makes you a special firedancer. Its ok to be different. We await anyone, who is interested in fire and flow, even if you have no experience with fire or dancing at all, but if you think you have what it takes to mix your arts with fire, then come along. We emphasize on learning to spin with our tools, fire safety techniques, developing your freestyle in dance and learning choreography with fire tools. We also teach how to make your own trainingtools and fire tools and how to maintain them.

Tere, mina olen Daniil. Olen tantsinud 15 aastat ja alustasin breiktantsuga. Mõni aasta hiljem alustasin hip hop, house, dancehall ja jazzi treeningutega. Samal ajal käisin võistlemas ja esinemas mööda Eestit. Hiljem töötasin tantsija ja õpetajana erinevates linnades. Hetkel tantsin ja õpetan Free Flow stuudios tuletantsu.

Hello, my name is Daniil. I've been dancing for 15 years and i started with break dance.  Few years later i started with hip hop, house, dancehall and jazz classes. At the same time I participated in different competitions in Estonia. Later on I started dancing and teaching in different cities, which gave me a lot of experience. Now I am dancing and working in Free Flow Studio to teach firedance.