Laura Põldvere on lõpetanud Eesti Muusika - ja Teatriakadeemia kaasaegse improvisatsiooni magistrantuuri ning viljelenud vabaimprovisatsioonilist muusikat erinevate kollektiividega Eestis ja välismaal viimased viis aastat. Ta annab hääleimprovisatsiooni - ja esinemiskoolitusi lisaks muusikutele ka Studio Lingua Personaliarenduse Agentuuris, mille tegevus on suunatud Eesti tippettevõtetele.