Liis Siitan

technical contemporary

Technical contemporary tunni suureks osaks on koreograafia õppimine. Selle õppimist ja omandamist toetavad erinevad harjutused ja kombinatsioonid, läbi mille arendatakse kehatunnetust, suurendatakse kontrolli oma liikumise üle ning tugevdatakse lihaseid. Kombinatsioonides ja koreograafias kasutatakse kaasaegset tantsu, balletti ning põrandatehnikat. Tähtsateks küsimusteks tunni jooksul on kuidas ja miks midagi tehakse, et hoida oma keha tervena ning saavutada soovitud eesmärke. Tund on mõeldud kõigile, kes soovivad oma keha ja selle liikumispotentsiaali lähemalt tundma õppida ning endale väljakutseid esitada.

Alustasin tantsimisega 4-aastaselt ning nüüdseks olen sellega tegelenud järjepidevalt juba 24 aastat. Pärast gümnaasiumi lõpetamist asusin õppima Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse tantsukunsti erialale ning 2016. aasta kevadel selle eriala ka lõpetasin. Ühe semestri oma õpingutest veetsin Austrias Anton Bruckneri Privaatülikoolis, kus sain võimaluse oma oskusi mitmekülgselt täiendada. Olen õppinud mitmeid erinevaid stiile: kaasaegne, modern, ballett, hiphop, akrobaatika, jazz. Lisaks neile olen saanud veel improvisatsiooni ning kontaktimprovisatsiooni tunde. Koolitöö raames olen pidanud ise looma mitmeid etendust ning saanud võimaluse tantsida ka kaastudengite etendustes. Free Flow-sse jõudes leidsin endale kõige sobivama ja iseloomulikuma stiili, milleks on contemporary. Olen aastate jooksul arendanud endale isikupärast stiili ning arendan seda aina edasi.

Kuulun ka stuudio esindustiimi, mis võimaldab mul oma teadmisi ja oskusi järjepidevalt täiendada. Tänu esindusgrupile olen saanud palju kogemusi ja inspiratsiooni tehes koostööd tuntud artistidega ning osaledes erinevatel võistlustel sh ka maailmameistrivõistlustel.

Tantsul on väga tähtis koht mu elus ning soovin ka teistele tantsuarmastust ning oskusi edasi anda.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon