Free Flow Studios saab õppida mitmeid erinevaid pille noorte ja andekate muusikute käe all, kes valdavad ja tunnevad oma instrumenti suurepäraselt. Õppida saab klaverit, kitarri ja viiulit. Pillitundides lähtub õpetaja õpilase tasemest ja soovidest. Õpitakse pilli ajaloolise tausta kohta, vastava pilli mängutehnikaid ning erinevaid palasid. Pole oluline, kas sa oled varem mõnda pilli õppinud või mitte. Kunagi pole hilja alustada või siis pooleli jäänud õpinguid jätkata.

Lisaks instrumendiõppele on võimalus võtta saatepilli tunde, kus tegeletakse enda saatmisega kas klaveril või kitarril. Peale selle on tunnis võimalik harjutada koosmängu instrumendiga.

 

In our studio you can learn different instruments under the guidance of our young and talented musicians who know their instruments excellently. You can learn piano, guitar and violin.

In the musical instrument classes the teacher will check your level and will consider your wishes.

You will learn about the instrument history, different playing techniques and different genres. It doesn’t matter if you have learned it before or not. It’s never too late to start or to develop yourself.

Õpetajad / teachers

Viiul / violin

Kitarr / guitar

klaver / piano

klaver / piano