top of page

Alates 1. augustist 2021 on võimalik õppida Free Flow Studios lisaks tantsu-, muusika- ja teatritundidele ka järgnevatel koolitustel:

microsoft excel & word

 

MS Exceli baaskoolitus

Kogumaht 48 akadeemilist tundi (sh auditoorne 48h)

Asukoht: Free Flow Studio

Hind: 680 eur

Hind sisaldab: kohvipause, koolitusmaterjali

Koolituse läbimise kohta väljastatakse tõend, mis sisaldab läbitud teemasid ning kestvust. Koolitus loetakse läbituks ainult täies mahus tundides kohaloleku ja eksamite vajaliku % läbimise (90%) korral.

Koolituse sisu: MS exceli baasteadmised sh fondid, suurused jm vormistusvahendid; tabelite vormistus; leheküljed; kergemad valemid etc

Õpiväljund: MS Excel baasteadmised praktikas, oskus iseseisvalt rakendada õpitut.

MS Exceli koolitus edasijõudnule

Kogumaht 48 akadeemilist tundi (sh auditoorne 48h)

Asukoht: Free Flow Studio

Hind: 680 eur

Hind sisaldab: kohvipause, koolitusmaterjali

Koolituse läbimise kohta väljastatakse tõend, mis sisaldab läbitud teemasid ning kestvust. Koolitus loetakse läbituks ainult täies mahus tundides kohaloleku ja eksamite vajaliku % läbimise (90%) korral.

Koolituse sisu: Pivot, erinevad valemid, graafikute tegemine etc

Õpiväljund: vabalt valdamine MS Excel programmi edasijõudnud tasemel sh kõike koolitusel läbitut.

MS Word baas+edasijõudnud

Kogumaht 48 akadeemilist tundi (sh auditoorne 48h)

Asukoht: Free Flow Studio

Hind: 680 eur

Hind sisaldab: kohvipause, koolitusmaterjali

Koolituse läbimise kohta väljastatakse tõend, mis sisaldab läbitud teemasid ning kestvust. Koolitus loetakse läbituks ainult täies mahus tundides kohaloleku ja eksamite vajaliku % läbimise (90%) korral.

Koolituse sisu: dokumendi vormistamine, ümbriku vormistamine, pildi/ graafiku vms lisamine dokumenti etc

Õpiväljundid: MS Word baas- ja edasijõudnute teadmiste iseseisev rakendamine praktikas.

KOOLITUStE LISAINFO ja ÜLDTINGIMUSED:
 

*Iga kuu on lisandumas uusi koolitusi, peatselt selgumas ka esimesed tähtajad koheselt, kui covid piirangud on läbi ning saame jätkata õppetööd klassiruumis.

Koolituse kvaliteedi tagamise alused:

1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine.

1.1 Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadusest ning on väljundipõhised.

1.2 Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.

1.3  Kutse- või erialase täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard.

2. Koolitajate kvaliteedi tagamine.

2.1 Täienduskoolitust viivad läbi koolitajad, kes omavad erialast ettevalmistust ja töökogemust.

2.2 Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning valdav osa koolitajatest omab täiskasvanute koolitaja kutset.

2.3 Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
2.4 Koolitusi viivad läbi oma ala tunnustatud eksperdid: https://www.freeflowstudio.eu/team  ning külalisõppejõud.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine.

3.1 Täienduskoolituste läbiviimiseks kasutatakse koolituse eesmärgile vastavaid õppimist toetavaid õppekeskkondi.

4. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord.

4.1 Koolituse kestel kogutakse õppijatelt tagasisidet, mille põhjal tehakse vajadusel muudatusi, et tagada õppe kõrge kvaliteet.

4.2 Iga kursuse lõpus kogutakse õppijatelt koolituse kohta tagasiside, mis täidetakse paberkandjal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava), koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendusi edasistes koolitustes.

Kui soovid täpsemat ülevaadet koolitusest või registreerida ennast järjekorda ja soovid, et teavitame, kui koolitused taas saalis, kirjuta: reg@freeflowstudio.eu

Kohe, kui koolitused taas aktiivsed, saab koolitusele registreerida saates järgneva info reg@freeflowstudio.eu aadressile:

- nimi

- valitud koolituse valdkonnaga varasem kokkupuude

- huvipakkuvad lisaküsimused (vastatakse koolituse lõpus või jooksvalt, olenevalt koolituse sisust)

- kontak e-mail

- kontakt telefon

- kellele soovite arvet (eraisik, ettevõte)

Koolitus viiakse läbi asukohas: Viru tn 4, IV korrus, Free Flow Studio ruumides.

Õppetöö toimumiseks on 2 (õppe) saali ning abiruumid (vastavalt koolituse iseloomule ja vajadustele on õppijate kasutuses ka: riietusruumid, duzziruumid, kostüümiladu).

Saalid: https://www.freeflowstudio.eu/rent-our-rooms

Vastavalt koolituse sisule kasutatakse kas saali, õppelaud+tool komplekti etc Saalides olemas ekraanid, valged tahvlid, projektor etc koolituseks vajalik tehnika.

Õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
* Koolitusele registreerides peab olema täidetud eelnevas punktis olev info (e-mailile reg@freeflowstudio.eu) ning tasutud arve hiljemalt 5 päeva jooksul, peale mida loetakse registreering aktiivseks ning õpilane lisatakse õppegruppi.
* Koolitusele registreerimise saab tühistada hiljemalt 48h enne koolitust.

Vastasel juhul raha ei tagastata.
* Koolitus loetakse läbituks ainult täies mahus tundide ja eksamite läbimisel (eksami läbimisprotsent 90%)

* Õppija arvatakse välja juhul kui ta ei ilmu koolitusele kohale vähemalt ühte tundi. Sellisel juhul õppetasu ei tagastata. Erandid tehakse ainult juhul kui puudumisel on mõjuv põhjus ning erandid arutatakse läbi koolituspakkuja ja läbiviia poolt.

* Juhul, kui koolitus ei toimu seoses koolitaja poolse koolituse tühistamisega, tagastatakse makstud õppetasu 3 tööpäeva jooksul tagasi registreerija arveldusarvele.
 

ÕPPETASU

Õppetasu on vastavalt koolitusele, lisainfo koolituse juures. Õppetasu kohta saadetakse 3 tööpäeva jooksul arve vastavalt registreeringul saadetud infole. Õppetasu peab olema tasutud enne koolituse algust.
Teenusepakkuja andmed:

 

Free Flow Studio MTÜ
Arveldusarve: Swedbank
EE282200221064832213

Õppetasult on õigust õppijal tagasi saada tulumaks vastavalt Eesti Vabariigi seadusele.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
bottom of page