top of page

Heategevus

Usume, et alati tuleks ühiskonnale midagi ka tagasi anda, aidates teisi abivajajaid ning panustades paremasse tulevikku. Meie MJ grupp on käinud vaimse tervise keskuse heaks esinemas lausa kahel korral. Samuti oleme kollektiivselt annetanud verd doonorifoorumis Mind&Body ürituse raames. Ka loomad on meile väga südamelähedased. Technical Contemporary grupp käis varjupaigas koertega jalutamas ning Girly Hiphop Junior II ja Contemporary Junior I ühendasid väed ja kogusid jõuludeks loomavarjupaigale kingituseks suure koti täie toitu ja mänguasju. Hiljuti kogus Fusion esindusgrupi tantsija Silvia raha ka meie enda kirbuturul, mille tulu läks loomade varjupaigale. Arvestades praeguseid asjaolusid, ei ole me unustanud ka sõda Ukrainas. Alates sõja algusest oleme kogunud stuudio peale kokku erinevaid tarbeesemeid, kuivaineid kui ka rahalist toetust, et anda oma abikäsi neile, kes seda hetkel väga vajavad.
 

Stipendiumid

Kas tead kedagi, kelle suurim kirg on laulda, tantsida või mängida mõnda pilli, kuid kahjuks ei piisa selleks vahendeid? Free Flows on võimalik taotleda osalist või täielikku toetust õppekulude katmisel – et KÕIK saaksid nautida muusikat, jagada loomingut, tegeleda sellega, mida hing ihkab.

KES VÕIKS STIPENDIUMIT TAOTLEDA?

 

Õpilased, kellel on piiratud rahalised vahendid, aga on silmapaistvalt motiveeritud, usinad, töökad.

 

KUIDAS TAOTLEDA?

Õpilane (alla 18 aastasena ka tema vanem) täidab taotluse vormi/ motivatsioonikirja. 

Lae vorm alla siit:

 

e-mail taotlusega saata stipendium@freeflowstudio.eu

 

taotlusi võetakse vastu aastaringselt, otsused tehakse jooksva kuu lõpu seisuga ning vastatakse taotleja e-mailile

 

NB! Taotluse esitamine ei taga veel stipendiumi saamist. Stipendium tundide jaoks võib olla nii 100% kui ka osaline.

Lisainfo saamiseks: stipendium@freeflowstudio.eu

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
bottom of page