Stipendiumid / Scholarships

Kas tead kedagi, kelle suurim kirg on laulda, tantsida või mängida mõnda pilli, kuid kahjuks ei piisa selleks vahendeid? Free Flows on võimalik taotleda osalist või täielikku toetust õppekulude katmisel – et KÕIK saaksid nautida muusikat, jagada loomingut, tegeleda sellega, mida hing ihkab.

KES VÕIKS STIPENDIUMIT TAOTLEDA?

 

  • Õpilased, kellel on piiratud rahalised vahendid, aga on silmapaistvalt motiveeritud, usinad, töökad.

 

KUIDAS TAOTLEDA?

  • Õpilane (alla 18 aastasena ka tema vanem) täidab taotluse vormi/ motivatsioonikirja. 

  • Lae vorm alla siit:

 

 

  • taotlusi võetakse vastu aastaringselt, otsused tehakse jooksva kuu lõpu seisuga ning vastatakse taotleja e-mailile

 

NB! Taotluse esitamine ei taga veel stipendiumi saamist. Stipendium tundide jaoks võib olla nii 100% kui ka osaline.

Lisainfo saamiseks: stipendium@freeflowstudio.eu

( ENG)

You know someone whose biggest passion is dancing, singing or playing an instrument but there aren't enough resources to do that? In Free Flow Studio there's a possibility to apply for a scholarship to get a full or partial coverage for tuition - so that EVERYONE who wants could enjoy music, dance, share creation and do what they love. 

 

WHO CAN APPLY FOR A SCHOLARSHIP?

  • Students whose financial resources are limited, but are remarkably motivated and hardworking. 

HOW TO APPLY?

  • A student (also a parent if the student is under the age of 18) fills in the application form/ motivation letter.

  • Download the form here:

  • Applications can be done year round, decisions are made in the end of the month and will be sent to the apllicants e-mail. 

NB! Sending an application doesn't yet guarantee getting a scholarship. Scholarship can be 100% or partial.

For more information: stipendium@freeflowstudio.eu