top of page

Tulumaksu tagastus // Tax refund


Alates käesolevast hooajast on Free Flow Studio õppekavad registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, millest tulenevalt on alaealise õpilase eest tasutud õppetasu osas võimalik taodelda tulumaksutagastust.

Starting from this season Free Flow Studios curriculum is officially registered to Estonias Educational Infosystem. All contracts made for students under the age of 18 may apply for a tax refund from their tuition fee.

Начиная с этого сезона учебная программа Free Flow Studio зарегистрирована в Эстонской образовательной инфосистеме, что даёт право ходатайствовать о возврате подоходного налога с оплаты занятий несовершеннолетних учеников (до 18 лет).


54 views0 comments

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
bottom of page